Ghibli se vyrábí v několika velikostech od 15kg až po 120kg na jeden batch. Největší z rodiny je už samozřejmě industriálním provozem s dopravníky zelené kávy, afterburnerem, chafterem,lisem na oddělené šlupky apod. My se dnes zaměříme na benjamínka z řady Ghibli  - na model R15.  Jak už vyplývá z  označení, jedná se o stroj s max.kapacitou 15kg na jeden batch, lze tedy pražit i menší množství kávy - z mé zkušenosti je minimum 5kg, pod tuto hranici již lze hovořit o plýtvání plynem. Konstrukčně si Ghibli odnáší to nejlepší od svých předchůdců, plamen není přímo v kontaktu s kávou,ale ohřívá přes keramickou desku prostor pod bubnem, dosahuje se tak kvalitní  a rovnoměrné distribuce tepla v pražícím prostoru. Celkem má pražírna 5 tří-fázových motorů k otáčení bubnu, odtahu tepla z pražírny jedním ventilátorem za bubnem a jedním před vstupem do komína, chlazení a míchání napražené kávy o celkovém výkonu nepřesahujícím 2kW.  Pražírna je osazena hořákem GAS X1CE o celkovém max. výkonu 50 Mcal/h či chcete-li 58kW. Tento hořák bych nazval srdcem Ghibliho, je schopen pracovat v neuvěřitelném teplotním rozmezí -15/+40°C, při zvukovém doprovodu o síle 59 dB a výše zmíněném výkonu vystačí 10kg Pb láhev na celkem 15 batchů,což v kombinaci s nízkou spotřebou el.energie posouvá tento stroj za pomyslnou hranici ekonomického provozu. Lze na něm nastavit jak délku, tak intenzitu plamene díky přimíchání vzduchu nebo sytosti směsi pomocí vstupního tlaku plynu. Jste tak schopni nastavit si ideální plamen v konkrétních podmínkách na libovolném místě na zeměkouli (rozdíly tlaků, vlhkostí a teplot jsou někdy až zarážející) . V Praze máme tedy hořák nastaven naprosto odlišně než na poušti u Tel Avivu, abychom dosáhli stejného "vzhledu" a intenzity tolik důležitého plamene.

Ovládací panel na Ghibli R15 obsahuje ještě jednu důležitou věc, jedná se o elektronický termoregulační panel, který vypíná hořák na požadované teplotní úrovni, zpětně ho sepne při poklesu 5°C pod její úrovní.  Setrvačnost sepnutí je +/- 10°C. U starého typu R15 bez možnosti elektronické plynulé regulace odtahu byl růst teploty větší než 1°C/sec. s jejím poklesem se dalo vyhrát pomocí klapky umožnující přimíchávat okolní vzduch, přičemž  hodnota odtahu byla na podobné úrovni jako teplotní nárůst tj.okolo 1°C/sec. Dle testů má nová generace R15 s plynule regulovaným odtahem rychlost změny teploty 0°C/sec. až 2°C/sec.což má za následek mnohem větší komfort při ovládání procesu pražení a docílení tak lepších chuťových výsledků.

V následující galerii přibližuji alespoň částečně kontrukci Ghibli R15 a R45. Druhá jmenovaná je mým tichým profesním přáním, na prvně jmenovaném typu jsme již napražili úctyhodné množství kávy překvapující kvality.